Page 1 of 1

90-летие А.Д.Сахарова

New postPosted: Mon 23 May 2011 23:55
by Maxim Khlopov
Интервью М.Ю. Хлопова RFI «Заразительное, физическое ощущение человеческого достоинства»
к 90-летию А.Д.Сахарова
http://www.russian.rfi.fr/rossiya/20110521-zarazitelnoe-fizicheskoe-oshchushchenie-chelovecheskogo-dostoinstva